อาหารเครื่องดื่ม / อาหารและเครื่องดื่ม แบบบุฟเฟ่

บริการอาหารและเครื่องดื่มแบบบุฟเฟ่ สะอาด สด อร่อย ต้อง โรงแรม “ช่อไม้หอม”